BAYINDIR TDİOSB 2. ÖN tALEP TOPLAMA İLANINDA…

BAYINDIR TARIMA DAYALI İHTİSAS (ÇİÇEKÇİLİK) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ÖN TALEP BASVURU İLANI

 07.06.2022

İLAN

İzmir Bayındır Tarıma dayalı İhtisas (Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Proje alanı alt yapı çalışmaları 2021 itibari ile başlamış olup proje alanından bölgemiz küçük menderes havzasındaki Bayındır, Tire, Ödemiş, Torbalı, Kiraz, Beydağ ilçe sınırlarında faaliyet gösteren yatırımcı firmalara ön talepler 29.04.2022 – 30.05.2022 tarihleri arası tamamlanmıştır, ikinci öncelikli olarak İzmir il ve ilçeleri sınırları içerisinde yer alanlar için parsel talep edecek firmalar aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile 21.06.2022 tarihi Salı günü saat 17.00 mesai bitimine kadar TDİOSB Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.

1) Parsel talebi için istenilen belgeler;

 1. Başvuru Formu (İdareden de temin edilecektir.)
 2. Yatırım Taahhütnamesi (İdareden de temin edilecektir.)
 3. İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi (Aslı veya onaylı sureti)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)
 5. Oda Sicil Kayıt Belgesi
 6. Vergi Levhası Sureti
 7. Banka Dekontu
 8. Güncel Ticaret Sicil Memurluğundan Alınan Sicil Tasdiknamesi (firmalardan)
 9. Güncel Ortaklık Yapısını Gösterir Hazirun Cetveli
 10. 2019, 2020, 2021 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri
 11. Çiftçi Kayıt Belgesi
 12. Çiçekçilik Üretimi ile İlgili Dernek/Kooperatif Üyelik Belgesi
 13. Varsa Arsa talebine yönelik Yönetim Kurulu Kararı
 14. Varsa Yatırıma Yönelik Rapor, Ön Fizibilite

Başvuran şahıs ise şahsın imza beyannamesi, banka referans mektupları, şahsın ortak olduğu firmaların c, d, e, f, h, i, j belgeler

2) Parsel talebinde aranacak şartlar;

 1. Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır. Bunun dışında bir üretim yöntemi kullanmak isteyenlerin talepleri yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 2. Sera parsellerinin her biri ortalama asgari 10.000 m2 ve kurulacak teknolojik seraların asgari büyüklüğü 5.000 m2, sanayi parselleri asgari 3000 m2 olacaktır.
 3. TDİOSB’nin alt yapı inşaatı tamamlandıktan sonra m2 arsa maliyeti hesaplanarak kesinleşen nihai arsa bedeli katılımcılardan ayrıca tahsil edilecektir.
 4. Sera parsellerinde talep edilen parsel numarası ve m2’sine göre belirtilen arsa için peşin ödemede 250 TL/m2, taksitli talep edilmesi halinde  yıllık vade farkı % 14 olacak şekilde aynı kalarak ödeme planlarının peşin, bir yıllık, İki Yıllık, Üç yıllık, üç yıllık peşinattan geri kalan bedelin % 50 sinin 3 ayda bir 12 taksit ve geri kalan % 50 sinin yıllık 3 eşit taksitte 9.aylarda ödeme olmak üzere ön tahsis bedeli olarak toplam bedelin %25’inin  Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15  Hesabına yatırılması gerekmektedir.
 5. Sanayi parsellerinde talep edilen parsel numarası ve m2’sine göre belirtilen arsa için peşin ödemede 700 TL/m2, taksitli talep edilmesi halinde yıllık vade farkı % 14 olacak şekilde aynı kalarak ödeme planlarının peşin, bir yıllık, İki Yıllık, Üç yıllık, üç yıllık peşinattan geri kalan bedelin % 50 sinin 3 ayda bir 12 taksit ve geri kalan % 50 sinin yıllık 3 eşit taksitte 9.aylarda ödeme olmak üzere ön tahsis bedeli olarak toplam bedelin % 25’inin  Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15 Hesabına yatırılması gerekmektedir.
 6. Ön tahsis aşamasında tahsil edilen ön kayıt bedeli ile taksit ve ara ödemeleri katılımcı toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis protokolü yapılacaktır.
 7. Tahsis uygun görülenler 05.07.2022 tarihinde ilan edilecek ve uygun görülmeyen talep edenlerin yatırmış oldukları ön tahsis bedelleri aynı gün İBAN hesaplarına iade edilecektir.
 8. Yatırımcı adayları taleplerinde seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst modül projelerine ve TDİOSB yönetmeliğine uygun olan asgari şartları gözetilerek üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
 9. Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

3) TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.

4) Parsel ön talep başvurusunda bulunan kişi veya firmalar belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaktır.

5) Katılımcının verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel talebinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi halinde veya katılımcının yapılan parsel talebinin iptalini talep etmesi halinde, katılımcı tarafından yapılan ödemeler faizsiz olarak 1 yılın sonunda iade edilecektir.

6) Başvurular TDİOSB Müdürlüğüne 21.06.2022 tarihi saat:17:00 ye kadar teslim edilecek olup posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) Tereddütler oluşması halinde detaylı bilgi için, Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Önü Cad. NO:7 D:8 Bayındır – İZMİR

Mali ve İdari İşler Personeli: Aslı BACAKOĞLU

0552 929 95 65

KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR. İş bu ilan İzmir Valiliği, Bayındır TDİOSB internet sitesinde ve kuruluş ortakları ilan panolarında yayımlanacaktır.

EKLER:

EK-1 ÖN TALEP TOPLAMA İLAN

 EK-2 BAŞVURU DİLEKÇESİ  

EK-3 YATIRIMCI TAAHHÜTNAMESİ 

EK-4 BAYINDIR TDİOSB- GENEL YERLEŞİM PLANI

EK-5 ÖRNEK SERA PARSELİ ÖDEME PLANLARI

EK-6 ÖRNEK SANAYİ PARSELİ ÖDEME PLANLARI

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir