BAYINDIR TDİOSB ÖN TALEP TOPLAMA GENEL İLAN DUYURUSU

  BAYINDIR TARIMA DAYALI İHTİSAS (ÇİÇEKÇİLİK) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖN TALEP BASVURU İLANI
15.08.2022

İLAN

İzmir Bayındır Tarıma dayalı İhtisas (Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Proje alanı alt yapı çalışmaları 2021 itibari ile başlamış olup, proje alan çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu sayede Türkiye geneli ilana çıkılmış olup, firmaların aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile 15.09.2022 tarihi Perşembe günü saat 17.00 mesai bitimine kadar TDİOSB Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceklerdir.

1) Parsel talebi için istenilen belgeler;
a. Başvuru Formu (İdareden de temin edilecektir.)
b. Yatırım Taahhütnamesi (İdareden de temin edilecektir.)
c. İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi (Aslı veya onaylı sureti)
d. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)
e. Oda Sicil Kayıt Belgesi
f. Vergi Levhası Sureti
g. Banka Dekontu
h. Güncel Ticaret Sicil Memurluğundan Alınan Sicil Tasdiknamesi (firmalardan)
i. Güncel Ortaklık Yapısını Gösterir Hazirun Cetveli
j. 2019, 2020, 2021 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri
k. Çiftçi Kayıt Belgesi
l. Çiçekçilik Üretimi ile İlgili Dernek/Kooperatif Üyelik Belgesi
m. Varsa Arsa talebine yönelik Yönetim Kurulu Kararı
n. Varsa Yatırıma Yönelik Rapor, Ön Fizibilite
Başvuran şahıs ise şahsın imza beyannamesi, banka referans mektupları, şahsın ortak olduğu firmaların c, d, e, f, h, i, j belgeler

2) Parsel talebinde aranacak şartlar;
a. Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır. Bunun dışında bir üretim yöntemi kullanmak isteyenlerin talepleri yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
b. Sera parsellerinin her biri ortalama asgari 10.000 m2 ve kurulacak teknolojik seraların asgari büyüklüğü 5.000 m2, sanayi parselleri asgari 3000 m2 olacaktır.
c. TDİOSB’nin alt yapı inşaatı tamamlandıktan sonra m2 arsa maliyeti hesaplanarak kesinleşen nihai arsa bedeli katılımcılardan ayrıca tahsil edilecektir.
d. Sera parsellerinde talep edilen parsel numarası ve m2’sine göre belirtilen arsa için peşin ödemede 350 TL/m2, taksitli talep edilmesi halinde yıllık vade farkı % 14 olacak şekilde aynı kalarak ödeme planlarının peşin, bir yıllık, İki Yıllık ödeme olmak üzere ön tahsis bedeli olarak toplam bedelin %25’inin Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15 Hesabına yatırılması gerekmektedir.
e. Sanayi parsellerinde talep edilen parsel numarası ve m2’sine göre belirtilen arsa için peşin ödemede 950TL/m2, taksitli talep edilmesi halinde yıllık vade farkı %14 olacak şekilde aynı kalarak ödeme planlarının peşin, bir yıllık, İki Yıllık ödeme olmak üzere ödeme olmak üzere ön tahsis bedeli olarak toplam bedelin % 25’inin Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15 Hesabına yatırılması gerekmektedir.
f. Ön tahsis aşamasında tahsil edilen ön kayıt bedeli ile taksit ve ara ödemeleri katılımcı toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis protokolü yapılacaktır.
g. Tahsis uygun görülenler 30.09.2022 tarihinde ilan edilecek ve uygun görülmeyen talep edenlerin yatırmış oldukları ön tahsis bedelleri aynı gün İBAN hesaplarına iade edilecektir.
h. Yatırımcı adayları taleplerinde seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst modül projelerine ve TDİOSB yönetmeliğine uygun olan asgari şartları gözetilerek üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.
i. Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

3) TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.

4) Parsel ön talep başvurusunda bulunan kişi veya firmalar belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaktır.

5) Katılımcının verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel talebinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi halinde veya katılımcının yapılan parsel talebinin iptalini talep etmesi halinde, katılımcı tarafından yapılan ödemeler faizsiz olarak 1 yılın sonunda iade edilecektir.

6) Başvurular TDİOSB Müdürlüğüne 15.09.2022 tarihi saat:17:00 ye kadar teslim edilecek olup posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) Tereddütler oluşması halinde detaylı bilgi için,
Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Önü Cad. NO:7 D:8
Bayındır – İZMİR
Ofis Tel: 0232 581 70 77
Mail: info@bayindirtdiosb.org.tr,
Web sitesi: http://bayindirtdiosb.org.tr,
KAMUOYUNA İLANEN DUYURULUR.
İş bu ilan İzmir Valiliği, Türkiye Geneli Sanayi ve Ticaret Odaları ilan panoları ile Bayındır TDİOSB internet sitesinde ve kuruluş ortakları ilan panolarında yayımlanacaktır.

EKLER:

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir