Bayındır TDİ(SERA)OSB Ön Talep Toplama İlanı

BAYINDIR TARIMA DAYALI İHTİSAS (SERA)ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖN TALEP BASVURU İLANI
 15.01.2024

68 sayılı 08.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı 4. maddesi gereğince Bölgemizce Türkiye Geneli Ön Talep Toplama İlanına çıkılmış olup, 2024 yılı itibariyle kadar müracaat sırası esas alınarak talepler değerlendirilmek üzere ayni şartlarda devam etmektedir. Firmaların başvuru talepleri aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile TDİOSB Müdürlüğümüzde kabul edilecektir.

1) Parsel talebi için istenilen belgeler;

 1. Başvuru Dilekçe Formu (EK-1)
 2. Yatırım Taahhütnamesi (EK-2)
 3. İmza Sirküleri veya İmza beyannamesi (Aslı veya onaylı sureti)
 4. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)
 5. Oda Sicil Kayıt Belgesi
 6. Vergi Levhası Sureti
 7. Banka Dekontu
 8. Güncel Ticaret Sicil Memurluğundan Alınan Sicil Tasdiknamesi (firmalardan)
 9. Güncel Ortaklık Yapısını Gösterir Hazirun Cetveli
 10. 2021, 2022, 2023 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri
 11. Çiftçi Kayıt Belgesi
 12. Çiçekçilik Üretimi ile İlgili Dernek/Kooperatif Üyelik Belgesi
 13. Varsa Arsa talebine yönelik Yönetim Kurulu Kararı
 14. Varsa Yatırıma Yönelik Rapor, Ön Fizibilite

Başvuran şahıs ise şahsın imza beyannamesi, banka referans mektupları, şahsın ortak olduğu firmaların c, d, e, f, h, i, j belgeleri

2) Parsel talebinde aranacak şartlar;

 1. Talep edilen parsellerde verimlilik ve ihracat odaklı çalışma açısından topraksız tarım yöntemi ile teknolojik seracılık yapılması esastır. Bunun dışında bir üretim yöntemi kullanmak isteyenlerin talepleri yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
 2. Sera parsellerinin her biri ortalama asgari 10.000 m2 ve kurulacak teknolojik seraların asgari büyüklüğü 5.000 m2 olacaktır.
 3. TDİOSB’nin alt yapı inşaatı tamamlandıktan sonra m2 arsa maliyeti hesaplanarak kesinleşen nihai arsa bedeli katılımcılardan ayrıca tahsil edilecektir.
 4. Sera parsellerinde talep edilen parsel numarası ve m2’sine göre belirtilen arsa için peşin ödemede 780,55 TL/m2, taksitli talep edilmesi halinde yıllık vade farkı % 30 olacak şekilde aynı kalarak ödeme planlarının peşin, bir yıllık, İki Yıllık ve Üç Yıllık  ödeme olmak üzere ön tahsis bedeli olarak toplam bedelin %25’inin Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15  Hesabına yatırılması gerekmektedir.
 5. Sanayi parsellerinde talep edilen parsel numarası ve m2’sine göre belirtilen arsa için peşin ödemede 117,83 TL/m2, taksitli talep edilmesi halinde yıllık vade farkı % 30 olacak şekilde aynı kalarak ödeme planlarının peşin, bir yıllık, İki Yıllık ve Üç Yıllık ödeme olmak üzere ön tahsis bedeli olarak toplam bedelin %25’inin Bayındır TDİOSB Halk Bankası Bayındır Şubesi İBAN: TR 13 0001 2001 4370 0016 1000 15 Hesabına yatırılması gerekmektedir. 
 6. Ön tahsis aşamasında tahsil edilen ön kayıt bedeli ile taksit ve ara ödemeleri katılımcı toplam tahsis bedelinden düşülerek tahsis protokolü yapılacaktır.
 7. Tahsis uygun görülenler TDİOSB Yönetim Kurulunun uygunluk kararının ardından 15 gün içinde ilan edilecek ve uygun görülmeyen talep edenlerin yatırmış oldukları ön tahsis bedelleri aynı gün İBAN hesaplarına iade edilecektir.
 8. Yatırımcı adayları taleplerinde seralarda ve diğer yapılarda TDİOSB tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan üst modül projelerine ve TDİOSB yönetmeliğine uygun olan asgari şartları gözetilerek üretmek istedikleri ürünü, ne tür bir sera inşa edeceklerini, hangi üretim yöntemi ile üretim yapacaklarını belirteceklerdir.Üretimin birlikteliği ve kalitesi açısından, kurulacak seraların TDİOSB Yönetim Kurulunun belirleyeceği mimari ve teknolojik özelliklerde tek tip olarak inşa edilmesi esastır. Ancak yatırımcılar tarafından farklı mimari ya da teknoloji ile sera inşası talebinde bulunulması halinde talep yönetim kurulunca değerlendirilecektir.

3) TDİOSB sektör grubu “İhtisas OSB” olup, parsel talepleri TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve prensipler dahilinde değerlendirilecektir.

4) Parsel ön talep başvurusunda bulunan kişi veya firmalar belirlenen şartlara ilişkin yatırım taahhütnamesini TDİOSB Müdürlüğüne sunacaktır.

5) Katılımcının verilen taahhütlere aykırı davranması nedeniyle parsel talebinin TDİOSB Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi halinde veya katılımcının yapılan parsel talebinin iptalini talep etmesi halinde, katılımcı tarafından yapılan ödemeler faizsiz olarak 1 yılın sonunda iade edilecektir.

6) Tereddütler oluşması halinde detaylı bilgi için,

Mithatpaşa Mahallesi Hükümet Önü Cad. NO:7 D:8 Bayındır – İZMİR

Ofis Tel: 0232 581 70 77,

Mail: info@bayindirtdiosb.org.tr,

Web sitesi: http://bayindirtdiosb.org.tr,

İLAN METNİ EKLERİ:
EK-1-BAYINDIR TDİOSB ÖN TALEP TOPLAMA İLANI,
EK-2 BAYINDIR TDİOSB- BAŞVURU DİLEKÇESİ,
EK-3 YATIRIMCI TAAHHÜTNAMESİ,
EK-4 GENEL YERLEŞİM PLANI,
EK-5 ÖRNEK SANAYİ PARSELİ ÖDEME PLANLARI,
EK-6 ÖRNEK SERA PARSELİ ÖDEME PLANLARI.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir